Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz głosowań sesji - L sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Przyjęcie projektu budżetu gminy Olesno na 2022 rok bez wprowadzania zmian. (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Jan Bonk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2022 r. (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański

wykreślenie w paragrafie 4 w punkcie 1 lub posiedzenia komisji (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie sposobu naliczania diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie i wiceprzewodniczących. (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik
 • PRZECIW (1):
  Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r, w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji. (12:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie. (zał. nr 8) (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno. (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Marek Leśniak
Wersja XML