Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie

PDFUchwała Nr 3 w sprawie ustalenia zbiorczych wyniklów wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Olesno .pdf
 

PDFUchwała Nr LII-387-22 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2022 w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr 1.2022 w sprawie określenia okręgów wyborczych oraz liczby mandatów przypadających na poszczegolne szkoły.pdf
PDFUchwała Nr 2.2022 w sprawie określenia wzorów dokumentów w wyborach do Mlodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf
DOCXZał. nr 1 Zgłoszenia kandydata do Mlodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.docx
DOCZał. nr 2 Zawiadomienie o utworzeniu Zespołu Uczniowskiego.doc
DOCXZał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.docx
DOCXZał. nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na radnego.docx
DOCXZał. nr 5 Wzór Karty do glosowania.docx
DOCXZał. nr 6 Wzór protokołu głosowania.docx

Wersja XML