Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz głosowań sesji - LII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą. (11:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna. (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Marek Leśniak, Artur Paluch, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie. (zał. nr 3) (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek
Wersja XML