Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno. (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna (zał. nr 6) (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/381/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Osiedlowemu Coś Dobrego Dla Bliźniego. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/382/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Borki Małe. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/383/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Bodzanowice. (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesno. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Andrzej Kochański