Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz głosowań sesji - LV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach. (11:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie. (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik
 • PRZECIW (3):
  Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzanowicach. (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jan Bonk
 • PRZECIW (1):
  Irena Hadasik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkach Wielkich. (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sowczycach. (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Artur Paluch
 • PRZECIW (2):
  Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojciechowie. (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Artur Paluch, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • PRZECIW (2):
  Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Wysokiej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Artur Paluch, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński
Wersja XML