Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające do RM w Oleśnie 7 sierpnia 2022

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf


PDFObwieszczenie o skreśleniu kandydata z zarejestrownej listy kandydatów.pdf
PDFPostanowienie KW w Opolu III w sprawie skreślenia kandydata.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf

PDFObwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do RM w Oleśnie.pdf
DOCXDyzury Miejskiej Komisji Wyborczej.docx
PDFZarządzenie Nr 60.2022 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 27 maja 2022.pdf
PDFZarządzenie Nr 43.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupelniających do RM w.pdf
DOCZgłoszenie do Obwodowej Komisji Wyborczej - Komitet.doc
DOCZgłoszenie do Obwodowej Komisji Wyborczej - wyborca.doc
DOCXObwieszczenie Burmistrza Olesna o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach uzupelniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.docx
DOCXObwieszczenie o numerze i granicach okręgu wyborczego.docx

PDFPostanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.pdf
PDFPostanowienie w sprawie pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.pdf

DOCXInformacja o skladzie i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx

DOCXDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx

PDFPostanowienie KW w Opolu III w spr. powołania Obwodowej Komisji Wyborczej.pdf

PDFPostanowienie KW w Opolu III w spr. pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej.pdf
 

 

Wersja XML