Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr WOOŚ.420.5.2022.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont gazociągu DN80 o dł. ok. 300 mb, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera (...)

PDFZawiadomienie nr WOOŚ.420.5.2022.AW.3 skierowane do stron postępowania.pdf
 

Wersja XML