Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania. (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olesno zadania Województwa Opolskiego. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Piotr Gręda