Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- cel publiczny- budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i demontaż istniejącej na działkach nr ewid.: 1/4, 1/5, 67/7, 67/8, 65/3, 65/4, 64/1, 64/2, 63/1, 63/2, 62/1k.m. 42 obręb Świercze

Olesno, dnia 5 sierpnia 2022 roku

 

Nr Z.III.6733.6.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

że w dniu 2 sierpnia 2022 roku na wniosek Spółki Akcyjnej De Silva Haus, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i demontaż istniejącej” na działkach oznaczonych geodezyjnie nr ewid.: 1/4, 1/5, 67/7, 67/8, 65/3, 65/4, 64/1, 64/2, 63/1, 63/2, 62/1k.m. 42 obręb Świercze.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.102) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

 

Z up. Burmistrza

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania

Nieruchomościami

Kamil Brzęczek

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Świercze

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.
JK, MKD