Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LIX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z LIX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 6 lipca 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-07-06 o godz. 09:17:00, a zakończono o godz. 09:33:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (09:17:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LIX sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (09:17:00)
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Opolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.     

Radni zaopiniowali porządek obrad, pozytywnie, jednomyślnie.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (09:19:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został udostępniony przed dzisiejsza sesją. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.

 1. Odpowiedzi na interpelacje. (09:19:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (09:19:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (09:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2) (09:22:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038 (09:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (zał. nr 3) (09:23:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (09:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna. (zał. nr 4) (09:25:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna. (09:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Jan Bonk, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „ SIM Opolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie.. (zał. nr 5) (09:26:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „ SIM Opolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie. (09:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie. (zał. nr 6) (09:28:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w Nysie. (09:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7) (09:29:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (09:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek
 1. Zapytania i wolne wnioski. (09:31:00)

13. Zakończenie obrad. (09:32:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LVIX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 0932.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

Karolina Wiktor                                                              Henryk Kucharczyk

 

Teresa Skrzydło