Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 19 stycznia 2023 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

LXIX  sesję

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Odpowiedzi na interpelacje.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/301/17 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (zał. nr 1)
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk