Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami

DOCOswiadczenie o dochodach.doc
DOCWniosek o przydział mieszkania.doc
DOCWniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc
DOCWniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu.doc
DOCWniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garażem.doc
DOCWniosek o przedłużenie umowy najmu garażu.doc
DOCWniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.doc
DOCWniosek o zamianę lokalu komunalnego.doc
DOCWniosek o zawarcie-rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garażem.doc
DOCWNIOSEK do burmistrza.doc
DOCwniosek najemcy o wykup lokalu mieszkalnego.doc
DOCwniosek najemcy o wykup lokalu użytkowego.doc
DOCwniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego.doc
DOCwniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z oświadczeniem o dochodach.doc
DOCwniosek o wykup działki.doc
DOCwniosek o wykup działki pod garażem.doc
DOCzaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za lokal mieszkalny.doc
DOCzgłoszenie udziału w rokowaniach.doc
DOCzwrot wadium.doc

Wersja XML