Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich

PDFWniosek o wydnie dowodu osobistego.pdf

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.doc

Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być drukowany dwustronnie na jednej kartce.

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
PDFWniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
DOCKlauzula informacyjna dot. ewidencji ludności.doc
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.PDF
PDFZgłoszenie pobytu stałego.PDF
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.PDF
PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.PDF
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.PDF
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.PDF
 

Wersja XML