• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być drukowany dwustronnie na jednej kartce.

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
PDFWniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
DOCKlauzula informacyjna dot. ewidencji ludności.doc
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41-4
fax 34 359 72 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3746546
w tym miesiącu: 61162
dzisiaj: 3550

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1