Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Strona archiwalna

 


PDFPostanowienie o zarządzeniu wyborów.pdf

DOCXZarządzenie Nr 19.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP.docx

PDFUchwała Nr V-28-15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.pdf

PDFInformacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.pdf

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

PDFInformacja o składzie, siedzibie i terminach dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 57 w Opolu.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Olesna o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach OKW.pdf

PDFApel PKW dot. spisu wyborców.pdf

DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW.doc

PDFObwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

PDFZarządzenie Nr 35.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 R. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczyposopolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf
 

 

Wersja XML