Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej PVC Ø 110 zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonej w Wojciechowie przy ulicy Kluczborskiej

Olesno, dnia 12 lutego 2015 roku

 

Nr Z.III.6733.2.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że dniu 2 lutego 2015 roku na wniosek Państwa Ilony i Marka Szymańskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie sieci wodociągowej PVC Ø 110”, zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Wojciechowie przy ulicy Kluczborskiej, obejmującego działki nr ewid. 295/1, 295/2, 68/5 i 68/9 k.m. 6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

z upoważnienia Burmistrza

zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Wojciechów.
  2. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej.
  4. A/a.

      KD/JK