Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015

Strona archiwalna

 

PDFPostanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.pdf
DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc
DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc
DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc
DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.docx
DOCXZarządzenie Nr 58.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.docx
PDFWZÓR - ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ.pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Olesna o obwodach głosowania.doc
DOCZarządzenie Nr 66.2015 w sprawie powołania komisji.doc
DOCUchwała Nr 2/2015 Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 18 w Oleśnie.doc
 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML