Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

PDFPostanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów.pdf

DOCXZarządzenie Nr 63.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.docx 

DOCZgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.doc

PDFUchwała Nr XII-94-15 z dnia 15.09.2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.pdf 

PDFInformacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa/Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa - Sejm i Senat.pdf

PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf

PDFZarządzenie Nr 91.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.pdf
 

 

 

 

Wersja XML