Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego


Uwaga !! Obowiązkowy załącznik do każdego z poniższych wniosków PDFklauzula informacyjna (obowiązkowy załącznik do każdego wniosku).pdf

DOCXWniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego.docx
DOCXWyznaczenie pełnomocnik do doręczeń korespondencji w Polsce.docx
DOCXwniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx
DOCwniosek o wpisanie do RSC aktu zgonu sporządzonego za granicą.doc
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf
DOCwniosek o wpisanie do RSC aktu urodzenia sporządzonego za granicą.doc
DOCwniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc
DOCwniosek o wpisanie do RSC aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.doc
DOCwniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc
DOCwniosek o zmianę imienia lub nazwiska.doc
DOCwniosek o wpisanie wyroku rozwodowego-orzecz. za granicą w krajach UE po 1.05.2004.doc
DOCWniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza.doc

Wersja XML