Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa obiektu kolokowanego DME/OR w lokalizacji "WIELUŃ" wraz z niezbędną infrastrukturą tachniczną

Olesno, dnia 22 lipca 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.18.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

że w dniu 5 lipca 2016 roku na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z siedzibą
w Warszawie przy ul. Wieżowej 8, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego
na „budowie obiektu kolokowanego DME/OR w lokalizacji „Wieluń” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych
w Borkach Małych, oznaczonej geodezyjnie nr 121/2 i 110 k.m. 2.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

                                                                                                                                    Z Upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                             Krzysztof Dydyna 

                                                                                                                            Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,                                                                                                                                                  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Borki Małe

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD