Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2017

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Olesno-Nowy Wachów.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,00.pdf

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie zmiany sposobu informowania stron w postępowaniach wszczętych po 6 sierpnia 2017 r.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 494 w Świerczu.pdf
 

Wersja XML