Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Olesna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej

Olesno, dnia 21 sierpnia 2017 roku

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA OLESNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXX/216/2016  z dnia 22 grudnia 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej”

 

w dniach od 01.09.2017 r. do 29.09.2017

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.09. 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali 117 o godz. 1200.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olesna na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r.

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Olesna
                                                                                                Sylwester Lewicki