Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci  w publicznych przedszkolach, obowiązującej od 1 listopada 2017 roku

Burmistrz Olesna na podstawie art. 89 d ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza, co następuje:

 

Roczna podstawowa kwota dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno wynosi  7 316,45 zł.

Miesięczna podstawowa kwota dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno wynosi 609,70 zł.

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 506.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML