Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 1 czerwca 2020 roku

 

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci  

w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 1 czerwca 2020 roku

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Olesno ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2020 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

Przedszkola – 8 984,76 zł rocznie (748,73 zł miesięcznie).

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno:

  1. Liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   - 514.
  2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – 6.

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Wersja XML