Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno - rehabilitacyjnych trampoolina sp. z.o.o. w organizacji.pdf
 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

 

Pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

 1. Kandydaci do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  

 

„Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”

w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. do godz. 1400

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21.

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina doręczenia ich do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie).
 2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400, pod nr tel. 34 350 91 75
 3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wersja XML