Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn. „Budowa gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera w ramach zadania Remont gazociągu DN80 o dł. ok 300 mb, odgałęzienie doSRP Olesno Grottgera – wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.”
  Data modyfikacji: 23-09-2022 12:10
 2. Muzyczna jesień w Oleśnie
  Data modyfikacji: 22-09-2022 15:12
 3. Obwieszczenia o polowaniach zbiorowych w kołach łowieckich na terenie Gminy Olesno
  Data modyfikacji: 21-09-2022 10:31
 4. Zarządzenia 2021
  Data modyfikacji: 21-09-2022 10:06
 5. Zawiadomienia nr Z.III.6220.9.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: polegającego na cyt.: „Przebudowie drogi wewnętrznej, ulicy Młyńskiej w Borkach Wielkich”
  Data utworzenia: 20-09-2022 12:31
 6. Zawiadomienie nr Z.III.6220.8.2022 o wydanej decyzji - odmowa zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 7 w miejscowości Łomnica"
  Data utworzenia: 19-09-2022 14:28
 7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV Jamy - Boroszów
  Data modyfikacji: 19-09-2022 09:16
 8. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 15-09-2022 11:01
 9. Obwieszczenie nr Z.III.6131.113.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ul. Ks. Łysika 9 w Oleśnie
  Data utworzenia: 15-09-2022 08:10
 10. Zawiadomienie nr Z.III.6220.3.2022 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Świercze, gmina Olesno z wykorzystaniem odpadów” planowanego do realizacji na dz. ewid. nr: 254/54, 256/51, 258/51 k.m. 1 obręb Świercze
  Data modyfikacji: 14-09-2022 08:26