Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć nordic walking
  Data modyfikacji: 20-01-2022 15:02
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć dla dzieci i ich rodziców z psychologiem i rehabilitantem w ramach projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego na rok 2022
  Data modyfikacji: 20-01-2022 14:55
 3. STYCZEŃ 2022
  Data utworzenia: 20-01-2022 12:16
 4. Zarządzenia 2022
  Data modyfikacji: 20-01-2022 10:52
 5. Protokół sesji - LII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 20-01-2022 09:25
 6. Protokół sesji - LI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 20-01-2022 09:22
 7. Protokół sesji - L sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 20-01-2022 09:17
 8. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 17-01-2022 15:02
 9. Zawiadomienie nr Z.III.6220.9.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 33, 34 (arkusz 7) oraz 54 (arkusz 7) w obrębie Wysoka, gmina Olesno” na działkach ewid. nr 33, 34, 54 k. m. 7 obręb Wysoka
  Data modyfikacji: 17-01-2022 13:39
 10. Zawiadomienie nr Z.III.6220.9.2021 w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 33, 34, 54 k.m 7 obręb Wysoka, gmina Olesno
  Data utworzenia: 17-01-2022 13:29
Wersja XML