Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 05-07-2022 12:20
 2. Wybory uzupełniające do RM w Oleśnie 7 sierpnia 2022
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:33
 3. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu postanowienia w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno".
  Data modyfikacji: 29-06-2022 15:06
 4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny – przebudowa z rozbudową wodociągu w Wojciechowie
  Data modyfikacji: 29-06-2022 13:33
 5. Wykaz głosowań sesji - LVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data utworzenia: 29-06-2022 09:38
 6. Rejestr Działalności Regulowanej
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:15
 7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Oleśnie przy ul. Opolskiej
  Data modyfikacji: 24-06-2022 10:59
 8. Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego polegającej na kompleksowym opracowaniu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OLESNO DO 2040 ROKU WRAZ Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI
  Data modyfikacji: 23-06-2022 10:47
 9. CZERWIEC 2022
  Data utworzenia: 23-06-2022 10:40
 10. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.5.2022.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont gazociągu DN80 o dł. ok. 300 mb, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera (...)
  Data modyfikacji: 21-06-2022 13:03
Wersja XML