Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie nr Z.III.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie
  Data modyfikacji: 06-07-2022 14:01
 2. Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2022 w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 51/24 k.m. 3 i nr 254/89 k.m. 12 obręb Borki Wielkie
  Data utworzenia: 05-07-2022 16:38
 3. Zarządzenia 2022
  Data modyfikacji: 05-07-2022 13:54
 4. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 05-07-2022 12:20
 5. Wybory uzupełniające do RM w Oleśnie 7 sierpnia 2022
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:33
 6. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu postanowienia w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno".
  Data modyfikacji: 29-06-2022 15:06
 7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny – przebudowa z rozbudową wodociągu w Wojciechowie
  Data modyfikacji: 29-06-2022 13:33
 8. Wykaz głosowań sesji - LVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data utworzenia: 29-06-2022 09:38
 9. Rejestr Działalności Regulowanej
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:15
 10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Oleśnie przy ul. Opolskiej
  Data modyfikacji: 24-06-2022 10:59
Wersja XML