Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. II Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
  Data modyfikacji: 24-11-2021 15:01
 2. Nabór na stanowisko Podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych
  Data modyfikacji: 24-11-2021 13:15
 3. Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1012/93 w obrębie Borki Wielkie, gm. Olesno”
  Data utworzenia: 23-11-2021 16:11
 4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla planowanej inwestycji pn.,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów"
  Data utworzenia: 23-11-2021 13:37
 5. Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego STOBRAWA w sezonie łowieckim 2021/2022
  Data utworzenia: 22-11-2021 14:34
 6. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023"
  Data utworzenia: 22-11-2021 12:40
 7. Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻUBR KSIĘŻY LAS w sezonie łowieckim 2021/2022
  Data modyfikacji: 22-11-2021 10:33
 8. Zawiadomienia nr Z.III.6220.12.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Posadowienie dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności nominalnej V=20 m3 każdy” planowanego do realizacji na działce nr 116/40 k.m. 10 obręb Bodzanowice
  Data utworzenia: 18-11-2021 10:16
 9. Burmistrz Olesna ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"
  Data modyfikacji: 17-11-2021 13:44
 10. Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
  Data modyfikacji: 17-11-2021 09:32
Wersja XML