Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wykaz głosowań sesji - XLVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 01-12-2021 14:38
 2. Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2021
  Data modyfikacji: 01-12-2021 12:10
 3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Data modyfikacji: 01-12-2021 08:53
 4. Zarządzenia 2021
  Data modyfikacji: 29-11-2021 11:13
 5. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 29-11-2021 07:38
 6. II Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
  Data modyfikacji: 24-11-2021 15:01
 7. Nabór na stanowisko Podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych
  Data modyfikacji: 24-11-2021 13:15
 8. Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1012/93 w obrębie Borki Wielkie, gm. Olesno”
  Data utworzenia: 23-11-2021 16:11
 9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla planowanej inwestycji pn.,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów"
  Data utworzenia: 23-11-2021 13:37
 10. Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego STOBRAWA w sezonie łowieckim 2021/2022
  Data utworzenia: 22-11-2021 14:34
Wersja XML