Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2022 w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 51/24 k.m. 3 i nr 254/89 k.m. 12 obręb Borki Wielkie
  Data utworzenia: 05-07-2022 16:38
 2. Zarządzenia 2022
  Data modyfikacji: 05-07-2022 13:54
 3. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 05-07-2022 12:20
 4. Wybory uzupełniające do RM w Oleśnie 7 sierpnia 2022
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:33
 5. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu postanowienia w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno".
  Data modyfikacji: 29-06-2022 15:06
 6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny – przebudowa z rozbudową wodociągu w Wojciechowie
  Data modyfikacji: 29-06-2022 13:33
 7. Wykaz głosowań sesji - LVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data utworzenia: 29-06-2022 09:38
 8. Rejestr Działalności Regulowanej
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:15
 9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Oleśnie przy ul. Opolskiej
  Data modyfikacji: 24-06-2022 10:59
 10. Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego polegającej na kompleksowym opracowaniu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OLESNO DO 2040 ROKU WRAZ Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI
  Data modyfikacji: 23-06-2022 10:47
Wersja XML