Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Protokół sesji - LIX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 11-08-2022 14:41
 2. Protokół sesji - LVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 11-08-2022 14:37
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej
  Data modyfikacji: 11-08-2022 13:30
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu
  Data modyfikacji: 11-08-2022 13:25
 5. Zarządzenia 2022
  Data modyfikacji: 10-08-2022 14:29
 6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- cel publiczny - budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 65/4, 67/8, 1/5, 1/4, 65/3, 67/6, 67/7 k.m. 42, obręb Świercze
  Data modyfikacji: 10-08-2022 10:00
 7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- cel publiczny- budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i demontaż istniejącej na działkach nr ewid.: 1/4, 1/5, 67/7, 67/8, 65/3, 65/4, 64/1, 64/2, 63/1, 63/2, 62/1k.m. 42 obręb Świercze
  Data modyfikacji: 10-08-2022 09:58
 8. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.5.2022.AW.10 z dnia 4 sierpnia 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera (...)"
  Data modyfikacji: 08-08-2022 15:24
 9. Wybory uzupełniające do RM w Oleśnie 7 sierpnia 2022
  Data modyfikacji: 08-08-2022 12:46
 10. Protokoły z posiedzeń Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji
  Data modyfikacji: 04-08-2022 14:48
Wersja XML