Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

DOCXProtokoł Nr 1 z posiedzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2018.docx
DOCXProtokół Nr 2 z posiedzenia Komisji z dnia 17 stycznia 2019 r..docx
DOCXProtokół nr 3 z posiedzenia Komisji z dnia 20 lutego 2019 r..docx
DOCXProtokoł Nr 4 z posiedzenia Komisji z dnia 13 marca 2019 r..docx
DOCXProtokól nr 5 z posiedzenia Komisji z dnia 25 marca 2019 r..docx
DOCXProtokol Nr 6 z posiedzenia komisji z dnia 12 kwietnia 2019 r..docx
DOCXProtokół Nr 7 z posiedzenia komisji z dnia 8 maja 2019.docx
DOCXProtokół Nr 8 z posiedzenia komisji z dnia 30 maja 2019 r.docx
DOCXProtokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2019 r..docx
DOCXProtokoł Nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lipca 2019 r..docx
DOCXProtokół Nr 11 z posiedzenia komisji z dnia 26 sierpnia 2019 r..docx
DOCXProtokół Nr 12 z posiedzenia Komisji z dnia 1 października 2019 r..docx
DOCXProtokół Nr 13 z posiedzenia Komisji z dnia 9 października 2019 r..docx
DOCXProtokoł Nr 14 z posiedzenia Komisji z dnia 29 października 2019.docx
DOCXProtokół Nr 15 z posiedzenia Komisji z dnia 22 listopada 2019 r..docx
DOCXProtokół Nr 16 z posiedzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2019 r..docx
DOCXProtokól Nr 17 z posiedzenia komisji z dnia 24 stycznia 2020 r..docx
DOCXProtokół Nr 18 z posiedzenia komisji z dnia 28 lutego 2020.docx
DOCXProtokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2020 r.docx
DOCXProtokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2020 r..docx
DOCXProtokół Nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2020 r..docx
DOCXProtokól Nr 22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2020 r..docx
DOCXProtokól Nr 23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 września 2020 r..docx
DOCXProtokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 pazdziernika 2020 r..docx
DOCXProtokół Nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2020.docx
DOCXProtokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 grudnia 2020 r..docx
DOCXProtokół Nr 27 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2021.docx
DOCXProtokół Nr 28 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2021.docx
DOCXProtokół Nr 29 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2021 r.docx
DOCXProtokół Nr 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2021 r..docx
DOCXProtokół Nr 31z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2021 r..docx
DOCXProtokół Nr 32 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2021 r..docx
DOCXProtokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 lipca 2021 r..docx
DOCXProtokół Nr 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września 2021.docx
DOCXProtokół Nr 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 października 2021.docx
DOCXProtokół Nr 36 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 października 2021 r.docx
DOCXProtokół Nr 37 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2021 r..docx
DOCXProtokół Nr 38 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 grudnia 2021.docx
DOCXProtokół Nr 39 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 lutego 2022 r.docx
DOCXProtokół Nr 40 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2022.docx
DOCXProtokół ze wspolnego posiedzenia Komisji w dniu 4 kwietnia 2022.docx
DOCXProtokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2022 r..docx
DOCXProtokół Nr 42 z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 20 maja 2020 r..docx
DOCXProtokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2022.docx
DOCXProtokół Nr 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 czerwca 2022.docx
 


 


 


 

Wersja XML