Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA DOTYCHCZASOWI UŻYTKOWNICY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE!!

DOCXZgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej.docx

Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe:

Od 1 stycznia 2019 roku jesteście właścicielami gruntu pod budynkami, który do tej pory mieliście w użytkowaniu wieczystym. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy zapłacić opłatę w wysokości 20 dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty można wnosić przez 20 lat albo zapłacić wszystko jednorazowo.

Rada Miejska w Oleśnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia maksymalnej - 99% bonifikaty (!) wszystkim, którzy w roku przekształcenia zgłoszą pisemnie zamiar jednorazowej zapłaty całej należnej sumy oraz wpłacą całość należną za przekształcenie. Dla tych, którzy spełnią obydwa podane wyżej warunki opłata wpłacona jednorazowo wyniesie:

[wysokość dotychczasowej opłaty rocznej x 20]  x  1%

Wszyscy, którzy dokonają stosownej wpłaty przed uzyskaniem zaświadczenia, nie będą mieli wpisanego w księdze wieczystej roszczenia na rzecz Gminy Olesno o opłatę, dlatego też zapraszamy do jak najszybszego uregulowania należności.

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, do pokoju nr 102 i nr 103.

Wyjaśnienia można również uzyskać telefonicznie (34/350-91-85 i 34/350-91-64).

 

Wersja XML