Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowy

ROK 2020

Urząd Miejski w Oleśnie;

PDFBilans Urzędu Miejskiego w Oleśńie za 2020 rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski w Oleśnie za 2020 rok.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miesjkiego w Oleśnie za 2020rok.pdf

Gmina Olesno:

PDFBilans z wykonania budżetu Gmina Olesno za 2020 rok.pdf
PDFBilans-Gmina Olesno -2020 rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat - Gmina Olesno za 2020 rok.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki -Gmina Olesno za 2020 rok.pdf
 

ROK 2019

Urząd Miejski w Oleśnie:

PDFZestawienie Zmina w funduszu .pdf
PDFRachunek zysków i strat .pdf
PDFBilans jednostki budżetowej 2019.pdf
 

Gmina Olesno:

PDFBilans jednostki Budzeotwej za rok 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2019 rok.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat 2019 rok.pdf
PDFZestawienie Zmian w funduszu jednostki za 2019 rok.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019.pdf
 

ROK 2018

Urząd Miejski w Oleśnie:

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018 rok.pdf
PDFInformacja dodatkowa dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018 r..pdf
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Oleśnie za 2018 r..pdf
 

Gmina Olesno:

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018-rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018r.pdf
PDFInformacja dodatkowa dla Gminy za 2018rok.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2018r.pdf
PDFBilans jednsotki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.pdf
 

Wersja XML