Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowy

Urząd Miejski w Oleśnie:

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018 rok.pdf
PDFInformacja dodatkowa dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018 r..pdf
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Oleśnie za 2018 r..pdf
 

Gmina Olesno:

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018-rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018r.pdf
PDFInformacja dodatkowa dla Gminy za 2018rok.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2018r.pdf
PDFBilans jednsotki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.pdf
 

Wersja XML