Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie

 

Olesno, dnia 25 lipca 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.14.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

że w dniu 19 lipca 2019 roku na wniosek Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Oleśnie, oznaczonej geodezyjnie nr: 5369 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 29 lipca 2019 r.

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:

JK/SL

Wersja XML