Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie"

    Olesno, dnia 16 września 2019 r.

 

Z.III.6220.9.2019                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

  1. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr III.6220.23.2016 z dnia 19.07.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie”  zlokalizowanego na działkach ewid. nr: 94/1, 95/1 obręb 0053 Łowoszów, działkach ewid. nr 3174, 3175, 3198, 3459, 3460, 3461, 3197, 3203, 3205, 3207, 3316, 3317, 3318, 3324, 3341, 3342, 3343, 3399, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3409, 3412, 3413, 3414, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466 obręb 0068 Olesno.

 

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

                                                                                                                                         BURMISTRZ OLESNA

                                                                                                                                                   Sylwester Lewicki