Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

XIV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie 

Obrady rozpoczęto 2019-09-13 o godz. 11:11:48, a zakończono o godz. 11:25:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Irena Hadasik
 8. Marek Leśniak
 9. Łukasz Czołkos
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:11:00)


2. Przedstawienie porządku obrad. (11:12:00)


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (11:13:00)


4. Odpowiedzi na interpelacje. (11:13:00)


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1) (11:13:00)

Głosowanie nad uchwałą (11:18:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (11:18:00)

Głosowanie nad uchwałą. (11:20:00)

Wyniki imienne:


7. Zapytania i wolne wnioski. (11:20:00)


8. Zakończenie obrad. (11:25:00)


Zakończono sesję (11:25:30)

Wersja XML