Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Oleśnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno

Ogłoszenie o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Oleśnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno na podstawie art 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DOCUchwała o zmianie studium

PDFZał. 1 - tekst studium

PDFZał. 2 - kierunki zagospodarowania

PDFZał. 3 - uwarunkowania zagospodarowania

DOCZał. 4 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag

DOCXKlauzula

Wersja XML