Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku biurowego pod nazwą „Samodzielna Kancelaria Leśnictwa Leśna”

 

 

Olesno, dnia 3 grudnia 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.22.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 2 grudnia 2019 roku na wniosek Nadleśnictwa Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego pod nazwą „Samodzielna Kancelaria Leśnictwa Leśna” przewidzianego do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/22 k.m. 11 położonej w Wachowie przy ulicy Leśnej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 3 grudnia 2019 r.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wachów.
  2. Sołtys wsi Leśna

    oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

    JK/KD