Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa podwójnego zespołu zaporowo-upustowego zasilającego stację gazową Olesno Grottgera

 

 

Olesno, dnia 15 stycznia 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.26.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

że w dniu 31 grudnia 2019 roku na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. reprezentowanej przez Pana Mateusza Szymalskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowie w jego miejsce nowego podwójnego zespołu zaporowo-upustowego DN 150 MOP 5,5 MPa zasilającego stację gazową Olesno Grottgera z gazociągów: Tworóg-Komorzno Nitka I i Tworóg – Komorzno Nitka II, rozbiórce istniejącego układu odwadniacza i budowie nowego, przebudowie istniejącego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa na odcinkuok. 35 m oraz przebudowie istniejącego odcinka gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa na odcinku ok. 10 m, inwestycja” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 5352, 5353, 5354 k.m. 1 obręb Olesno. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Budowa ZZU na przyłączu do SRP Olesno Grottgera”.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 21.01.2020 r.

 

                                                                                                              Burmistrz Olesna 

                                                                                                               Sylwester Lewicki

 

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL