Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-01-29 o godz. 13:04:48, a zakończono o godz. 14:50:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (13:44:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (13:45:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (13:46:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (13:49:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (13:52:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (13:54:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (13:56:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą. (13:59:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 zł natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 zł. (14:42:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)

Głosowanie nad uchwałą. (14:43:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12)

Głosowanie nad uchwałą. (14:47:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (14:50:01)

Wersja XML