Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-03-03 o godz. 12:03:50, a zakończono o godz. 12:57:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Andrzej Kochański
 5. Irena Hadasik
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Jan Bonk
 9. Edeltrauda Zug
 10. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:23:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:24:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:25:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:44:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (12:45:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. ( zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (12:48:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2020-2022 . (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (12:49:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (12:52:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:57:15)

Wersja XML