Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-05-26 o godz. 11:19:14, a zakończono o godz. 12:46:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:32:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:34:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:35:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna . (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:36:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno”. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (12:37:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (12:40:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (12:41:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.08.2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (zał. nr 8)

Głosowanie nad wnioskiem dot. przeniesienia przedmiotowej uchwały do procedowania na następną sesję Rady Miejskiej. (12:45:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:46:24)

Wersja XML