Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PDFUchwała Nr LVII/430/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf
PDFZałącznik nr 1 - część tekstowa.pdf
PDFZałącznik nr 2 - kierunki.pdf
PDFZałącznik nr 3 - uwarunkowania.pdf
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie uwag.pdf
GMLZałącznik nr 5 - zbiór danych przestrzennych.gml

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno prezentowane jest w
Portalu Mapowym Gminy Olesno.

Na podstawie art. 67a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  Burmistrz Olesna prowadzi, aktualizuje i udostępnia usługi danych przestrzennych dla zbioru danych przestrzennych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (identyfikator zbioru: PL.ZIPPZP.2549), o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214):


 

Wersja XML