Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązujące studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

PDFUchwała nr XL/291/21 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno.pdf
PDFXL/291/21 Załącznik nr 1 - tekst.pdf
PDFXL/291/21 Załącznik nr 2 - kierunki studium.pdf
PDFXL/291/21 Załącznik nr 3 - uwarunkowania studium.pdf
 

Wersja XML