Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PDFUchwała Nr LVII/430/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf (157,04KB)
PDFZałącznik nr 1 - część tekstowa.pdf (11,92MB)
PDFZałącznik nr 2 - kierunki.pdf (25,81MB)
PDFZałącznik nr 3 - uwarunkowania.pdf (24,95MB)
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie uwag.pdf (144,39KB)
GMLZałącznik nr 5 - zbiór danych przestrzennych.gml (62,23KB)

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno prezentowane jest w Portalu Mapowym Gminy Olesno wraz ze zbiorami danych przestrzennych (zbiory APP dla suikzp) o których mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1916).

Na podstawie art. 67a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  Burmistrz Olesna prowadzi, aktualizuje i udostępnia usługi danych przestrzennych dla zbioru danych przestrzennych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (identyfikator zbioru: PL.ZIPPZP.2549), o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214):