Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach

Ogłoszenie nr 2020-4388-8896

Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2020-10-15 10:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-30

Data ostatniej zmiany

2020-09-30

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.01.00-16-0002/18 - Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć: 1. przesunięcia terminu wykonania zamówienia spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3. innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-30

 1. 1. dokumentacja projektowa

  PDFDokumentacja projektowa.pdf
   
 2. 2. przedmiar

  PDFPrzedmiar.pdf
   
 3. 3. formularz

  DOCX1.1 formularz.docx
   
 4. 4. zapytanie ofertowe

  PDFzapytanie ofertowe.pdf
   

Części zamówienia

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

 

2020-09-30 - data opublikowania

 

2020-10-15 10:00:00 - termin składania ofert

 

2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

 

2020-11-30 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach. 2. W ramach zadania zap...

 

????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach. 2. W ramach zadania zap...

 

PROTOKOŁ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1

Przedmiot zamówienia: Renaturalizacja zbiornika wodnego w Kucobach

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu 30.09.2020 r.  do bazy konkurencyjności oraz zamieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie: email,

 z podaniem adresu mailowego

1

Nie dotyczy

 

2

 

 

3

 

 

3

Termin składania ofert upłynął:

15.10.2020 r.

4

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach procentowych, sposób przyznawania punktacji

Cena – 100 %, punktacja przyznawana w oparciu o wzór: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

5

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpływu

Cena

Punkty

1

AD-BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

12.10.2020

117.999,98

85,47

2

FHU WIKBUD Gajda Damian

Wola Kopcowa, ul. Dojazdowa16, 26-001 Masłów

14.10.2020

100.860,00

100

3

HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski

66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 67

15.10.2020

293.596,41

34,35

4

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

15.10.2020

102.992,21

97,92

5

DREW-KOS Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

15.10.2020

116.599,36

86,50

6

EKOMAX Stanisław Zajączkowski

50-202 Wrocław, ul. Zyndrama z Maszkowic 3-4/17 

15.10.2020

127.920,00

78,84

7

Firma Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

15.10.2020

126.000,00

80,04

6

Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Spełnia /nie spełnia

1

AD-BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

spełnia

2

FHU WIKBUD Gajda Damian

Wola Kopcowa, ul. Dojazdowa16, 26-001 Masłów

spełnia

3

HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski

66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 67

spełnia

4

Związek Spółek Wodnych w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1a

spełnia

5

DREW-KOS Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

spełnia

6

EKOMAX Stanisław Zajączkowski

50-202 Wrocław, ul. Zyndrama z Maszkowic 3-4/17 

spełnia

7

Firma Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

spełnia

7

Nazwa wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, uzasadnienie wyboru

FHU WIKBUD Gajda Damian

Wola Kopcowa, ul. Dojazdowa16, 26-001 Masłów;

Uzasadnienie - najwyższa liczba punktów.

8

Zwracam się o:

zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcom wskazanemu w pkt 8*

9

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Wersja XML