Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2021

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.8.2020.WP z dnia 09.04.2021 r. o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn.: Budowa obwodnicy OLesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).pdf

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.8.2020.WP z dnia 06.04.2021 r. o wydaniu postanowienia przez RDOŚ w Opolu dla zadania pn. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).pdf

PDFZawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia przez RDOŚ w Opolu dla zadania pn. Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).pdf
 

Wersja XML