Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia 2021

PDFZarządzenie Nr 1.2021 w sprawie planu finansowego budżetu gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 2.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie nr 3.2021 Burmistrza Olesna z dnia 05 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..docx
DOCXZarządzenie Nr 4.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego i odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.docx
DOCXZarządzenie nr 5.2021 Burmistrza Olesna z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..docx
DOCZarządzenie Nr 6.2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.doc
PDFZarządzenie Nr 7.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCZarządzenie nr 8.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkoł.doc
DOCZarządzenie nr 9.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz.doc
DOCZarządzenie nr 10.2021 w sprawie połączenia obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich.doc
DOCXZarządzenie nr 11.2021 Burmistrza Olesna z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.docx
PDFZarządzenie Nr 12.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy olesno na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2021 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf
DOCZarządzenie Nr 14.2021 w sprawie opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.....doc
DOCXZarządzenie Nr 15.2021 w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.docx
DOCZarządzenie Nr 16.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. na sprzedaż energii elektrycznej w 2022r..doc
DOCXZarządzenie Nr 17.2021 z dnia 3 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem..docx
DOCXZarządzenie Nr 18.2021 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.docx
PDFZarządzenie Nr 19.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 20.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań..docx
PDFZarządzenie Nr 21.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf

2021 W SPRAWIE POWOłANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOńCZąCEGO SłUżBę PRZYGOTOWAWCZąZarządzenie Nr 24.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
PDFZarządzenie Nr 25.2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML